THANK YOU FOR SHARPE 2021 - SHARPE skip to Main Content
THANK YOU FOR SHARPE 2021

THANK YOU FOR SHARPE 2021

THANK YOU!

After two and a half years, we finally managed to make SHARPE come true. We have almost forgotten how fantastic it all feels and we’re still recovering from this overwhelmingly beautiful experience! Seeing you all having fun at live concerts has recharged our motivation, which was not always all roses during last pandemic months. We’re already thinking about what to improve to make the next year even better!

We thank all the amazing bands and all the speakers and conference participants for their inspiring input. Last but not least, huge thanks to the entire team, stagemanagers, technicians, sound engineers, lighting engineers, volunteers, photographers, friends and our supporters.

See you at SHARPE 2022! ❤

***

ĎAKUJEME!

Po dva a pol roku sa nám konečne podarilo uskutočniť SHARPE v jeho plnej podobe. Už sme takmer zabudli, aké fantastické to môže byť a doteraz sa z tohto zážitku dospávame a spamätávame. Vidieť vás všetkých baviť sa na živých koncertoch nám dobilo baterky a motiváciu, s ktorou to počas pandémie nebolo vždy ružové. Už teraz sa zamýšľame nad novými vylepšeniami ďalšieho ročníka.

Ďakujeme kapelám, ktoré tento rok predviedli famózne vystúpenia a všetkým spíkrom a účastníkom konferencie za inšpiratívne vstupy. V neposlednom rade, obrovská vďaka celému organizačnému tímu, stagemanagerom, technikom, zvukárom a osvetľovačom, brigádnikom, dobrovoľníkom, fotografom, cvernovkárom, kamarátom a podporovateľom, bez ktorých by to proste nešlo.

Vidíme sa na SHARPE 2022! ❤

Back To Top