SHARPE IS NOMINATED FOR A PRESTIGIOUS AWARD - SHARPE skip to Main Content
SHARPE IS NOMINATED FOR A PRESTIGIOUS AWARD

SHARPE IS NOMINATED FOR A PRESTIGIOUS AWARD

The SHARPE festival was shortlisted for the European Festival Awards (EFA).

The nomination is for us an appreciation of our work in the presentation of domestic and foreign musical talents, as well as education of to the experts who participate in the SHARPE conferences during our festival.

You can vote for our festival in the „Best Indoor Festival“ category until December 7, 2022. Other Slovak festivals Pohoda, Grape and Uprising are also nominated, but in the Best Medium-Sized Festival category.

We are also pleased that other Slovak festivals (that we like very much) have also been selected by EFA: Pohoda, Grape and Uprising. You can vote for one of them in the “Best Medium-sized Festival” category, the choice is up to you 🙂

EFA is the annual celebration and awarding of the continent’s most esteemed festivals and the organizers behind them. The EFA nominations are decided on the basis of public voting and proposals of a professional jury. The EFA awards will be presented in January 2023.

Shortlists of all categories and voting can be found at this link.

———————

SK: FESTIVAL SHARPE JE NOMINOVANÝ NA PRESTÍŽNU CENU

Festival SHARPE sa dostal do úzkeho výberu v rámci ocenení European Festival Awards (EFA). Nominácia je pre nás ocenením našej práce pri prezentácii domácich aj zahraničných hudobných talentov a takisto vzdelávaní vďaka odborníkom, ktorí sa zúčastňujú konferencie SHARPE počas nášho festivalu. Showcaseový festival, ako je SHARPE, totiž nemôže a ani sa nesnaží konkurovať bežným hudobným alebo komerčným festivalom.

Ak nás chcete podporiť, hlasujte za festival SHARPE v kategórii „Best Indoor Festival“. Hlasovanie je spustené až do 7. decembra 2022.

Taktiež nás teší, že okrem nášho festivalu sa do výberu EFA dostali aj ďalšie slovenské festivaly, ktoré máme sami veľmi radi: Pohoda, Grape a Uprising. Hlasovať za ne môžete v kategórii „Best Medium-Sized Festival“, výber jedného z nich už necháme na vás 🙂

EFA je každoročné udeľovanie prestížnych ocenení hodnotiacich európske festivaly. O nomináciách EFA sa rozhoduje na základe hlasovania verejnosti a návrhov odbornej poroty. Výsledky EFA budú ohlásené v januári 2023.

Prehľad všetkých kategórii a hlasovanie nájdete na tomto odkaze.

Back To Top