COVID-19 INFO - SHARPE skip to Main Content
COVID-19 INFO

COVID-19 INFO

In terms of health precautions, we intend to abide by relevant recommendations of public health authorities to ensure a safe and enjoyable festival for all visitors, artists and the team. Who is allowed to enter the festival?

  • Fully vaccinated visitors (persons vaccinated with both doses of a two-dose vaccine at least 14 days since receiving the second dose or vaccinated with the first dose of a single-dose vaccine at least 21 days since receiving the first dose)
  • Visitors within 180 days of overcoming COVID-19 with a disease confirmation certificate
  • Unvaccinated visitors (or those who do not meet the definition of a fully vaccinated person) must present a negative antigen test not older than 48 hours or a PCR/LAMP test not older than 72 hours at entry

* All visitors have the possibility to undergo antigen tests for free directly at the festival thanks to our security partner Vacuumlabs. The testing centre will be located in front of the main entrance, open on Friday 18:00 – 24:00 and Saturday from 09:00 – 11:00 and 18:00 to 24:00.

* Please bring your COVID-19 vaccination certificate/disease confirmation with you, in electronic or printed form.

* In all festival spaces, it is mandatory to cover the nose and mouth. We kindly ask you to wear masks or respirators, keep a safe distance, use hand sanitizers and be considerate to other festival visitors.

***

Bezpečnosť návštevníkov, vystupujúcich a celého nášho organizačného tímu je pre nás prvoradá. Vstup na tohtoročný SHARPE prispôsobujeme platným nariadeniam vlády a ÚVZ SR. Na festival sa dostanú:

  • plne zaočkovaní návštevníci (osoby najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou alebo 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou)
  • návštevníci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch a sú držiteľom potvrdenia o prekonaní ochorenia
  • nezaočkovaní návštevníci alebo tí, ktorí nespĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín alebo PCR/LAMP testu nie starším ako 72 hodín

* Otestovať sa môžete bezplatne aj pri vstupe na festival vďaka nášmu protipandemickému partnerovi bezpečnosti Vacuumlabs. Mobilné odberné miesto pre antigénové testovanie bude v prevádzke v piatok 18:00 – 24:00 a v sobotu v čase 09:00 – 11:00 a 18:00 – 24:00.

* Potvrdenie o očkovaní/prekonaní COVID-19 majte prosím so sebou, v elektronickej alebo tlačenej podobe.

* Vo všetkých priestoroch festivalu je povinné prekrytie horných dýchacích ciest. Prosíme Vás o nosenie rúšok alebo respirátorov, dodržiavanie odstupov, používanie dezinfekcie na ruky a ohľaduplnosť voči ostatným návštevníkom.

Back To Top