Oliver Rehák (SK) - SHARPE skip to Main Content

Oliver Rehák
(Denník N, SK)

Oliver Rehák vyštudoval Hudobnú vedu na FF UK v Bratislave. Spoluzakladal časopis 3/4 revue, festival súčasnej hudby Next a bratislavskú A4ku, kde pôsobil ako hudobný dramaturg. Hral v skupine Lunárne legendy, dnes Regale. Pracuje ako editor a reportér v Denníku N.

Speaking in:
FRI | 15:00-16:00 | Ukraine: Music Ambassadors Tour 2.0
SAT | 14:00-15:00 | The Freedom Panel 2.0

Back To Top