Raptor Koch (SK) - Sharpe skip to Main Content

A knight from eastern Slovakia who struggles to defeat cheap combinations of sounds with some cultivation. His musical approach is close to R. Stevie Moore. He is mostly staying underground, from where he mixes his freak pop and rock’n’roll with some moments of experimental psychedelia to progressive and synth rock.

__

Východoslovenský rytier odetý do fiktívnej zbroji ľúbozvučných melódii čeliaci pretlaku lacných kombinácii zvukov. Jeho prístup je blízky americkému otcovi outsider hudby R. Stevie Mooreovi a najčastejšie sa zdržiava v podzemí, odkiaľ servíruje zmes freak popu a rock’n’rollu cez momenty experimentálnej psychedélie, až po progresívny rock a synth rock.

Back To Top